Júlia Sellers

Streda, január 13, 2016 0 No tags Permalink 0

Najdôležitejšia je nezištná láska

julia1a

Mojim náboženstvom a zároveň najvyšším zákonom je nezištná láska.

Je mi cťou slúžiť jej.

Pochádza z Bánoviec nad Bebravou, ale pozná celý svet. Študovala a žila v bývalom ZSSR, Spojených štátoch i Nemecku. Absolvovala tri vysoké školy, hovorí plynule štyrmi jazykmi. Má americké i slovenské občianstvo, svojimi aktivitami spája obidve krajiny, bola za to aj ocenená. Pred dvadsiatimi rokmi zažila prvý mimotelový zážitok. Zaujalo ju to tak, že sa doposiaľ venuje tejto problematike. Zhmotnila ju do knihy Videl som to zajtra, ktorá spracúva zážitky človeka, ovládajúceho astrálne cestovanie a schopného fungovať mimo svojho tela. Julia ho dobre pozná – je to jej manžel.

 

Aké je to, mať pocit, že ste sa ocitli mimo svojho tela? Prekvapil vás tento zážitok alebo vyľakal?

Pravdu povediac, tento zážitok ma aj prekvapil, aj vyľakal. Keď to zažijete prvýkrát, neviete čo sa s vami deje. Jedno si však uvedomujete úplne jasne, a to fakt, že sa nachádzate mimo tela. Väčšinou ste totiž po vystúpení z tela schopní pozorovať vlastné fyzické telo z plafóna alebo zo steny v izbe, pričom si jasne uvedomujete, že to telo je vaše a vy sa nachádzate mimo neho. Keď ste mimo tela, vidíte napríklad všetko naokolo zo všetkých strán, čiže v rozsahu 360 stupňov presne tak, ako keby ste mali oči nielen vpredu, ale zároveň aj naboku, respektíve vzadu.

 

Vo vašej knihe popisujete príbeh človeka, pre ktorého už vlastné telo nie je príťažou, ale dokáže sa pohybovať v úplne inom svete. Je to váš manžel. Ako ste sa zoznámili? Aký je život s mužom, ktorý stále niekam “lieta”?

Zoznámili sme sa vo Washingtone, D.C. pred viac ako 20 rokmi. Zbadal ma v obchodnom dome a spoznal podľa vyžarovania mojej aury. Neverím na náhody, tie neexistujú. Všetko má svoj čas a priestor, a to, čo má prísť príde bez toho, aby sa človek o to usiloval vlastnými silami. Život s človekom, ktorý trávi podstatný čas mimo tela je dosť komplikovaný. Ten totiž vidí všetko v symboloch, geometrických obrazcoch a teda inak ako obyčajní ľudia. Keď je Michael za plného vedomia mimo tela, spoznám to podľa jeho očí, ktoré má vtedy privreté. Mimo tela ich totiž nepoužíva, ani nepotrebuje. Okrem toho, keď je mimo tela, stráca mierne rovnováhu a v priestore sa orientuje iba na základe diaľkového zachytávania vibračných frekvencií predmetov vôkol neho. To znamená, že predmety cíti a dotýka sa ich na diaľku a na diaľku ich aj rozpoznáva. Pričom žiadna diaľka pre neho nehrá rolu. Predmety zachytáva pred sebou a vedľa seba rovnako ako predmety nachádzajúce sa za stenami, v iných mestách alebo na iných svetadieloch. Táto metóda pozorovania predmetov alebo opisovania skutočností, ktoré sú mimo dosahu fyzického kontaktu, sa nazýva metóda diaľkového nazerania, ktorú medzi inými v knihe tiež opisujem.

 

Prežívate podobné pocity, aké má on? Dokážete mať spoločné zážitky? Čo treba k tomu, aby ste sa dostali mimo svojho tela?

Moje mimotelové zážitky sú oproti tým, ktoré zažíva Michael, takpovediac v plienkach. Michael cestuje mimo tela v čase, teda vie sa presunúť do minulosti ako aj budúcnosti, cestuje rôznymi dimenziami a to všetko pri plnom vedomí. Veľa ľudí napríklad cestuje iba vo sne, teda vystúpia z tela počas sna. Toto sa nazýva astrálne cestovanie, nakoľko fyzické telo spí a teda nie je pri plnom vedomí. Podľa nemenovaného amerického vedca, ktorý sa mimotelovými zážitkami zaoberá, je vystúpenie z tela pri plnom vedomí, teda tak, ako to praktizuje Michael, veľmi zriedkavé a podľa jeho slov v USA existuje okrem Michaela ešte jeden senzibil, ktorý vie tento druh mimotelových zážitkov praktizovať. Na to, aby sa človek dostal mimo tela, neexistuje nijaký recept. Mimotelové zážitky väčšinou prichádzajú spontánne, keď ste na to pripravený. Dajú sa však aj vyvolať napríklad meditáciou respektíve inými prostriedkami, ktoré majú schopnosť dostať ľudské vedomie do takzvaného rozšíreného stavu.

 

Čo by ste poradili ľuďom, ktorí by chceli prežiť podobný zážitok ako vy dvaja? Existujú aj nejaké riziká?

Ako som povedala, určite by som mimotelové zážitky umelo nevyvolávala. Každý umelý zásah do tela sa totiž prejaví narušením spontánneho plynutia na “jemnohmotných” energetických štruktúrach. V USA existuje inštitút, ktorý údajne mimotelovým zážitkom naučí. Riziko nenavrátenia sa späť do tela, respektíve obsadenia vášho fyzického tela, keď sa nachádzate mimo neho, tu však existuje.

 

Zaoberáte sa duchovnými záležitosťami. Je ešte niečo, čo vás v tejto oblasti dokáže prekvapiť?

Určite áno, pretože zastávam názor, že človek sa učí celý život a najlepším učiteľom je vaša vlastná skúsenosť. Tiež sa veľa učím na vlastných chybách, ale aj na chybách iných. Veľa ma naučia jednoduchí ľudia, ktorí sú pokorní, chápu podstatu bezpodmienečnej lásky a praktizujú ju aj v reálnom živote. Jedna taká citlivá osôbka, ktorú si nesmierne vážim, sa objavuje aj na obrazovkách TV 8 a rozdáva divákom lásku. Týmto ju pozdravujem, pretože viem, že tieto riadky bude čítať a viem, že sa v nich spozná. Čo ma však v oblasti duchovna prekvapilo najviac, je spoznanie, že človek si svoj osud vytvára sám a dokáže ho svojím správaním, myslením, emóciami, ale hlavne citmi ovplyvňovať. Človek je tým, čo a ako cíti. City vo forme lásky sú pre človeka najdôležitejšie. Ak by sa človek naučil umeniu vibrovať na frekvenčnej úrovni nezištnej lásky celých 24 hodín, jeho život by sa postupne menil k lepšiemu a jeho choroby by ustupovali. Najväčšia chyba, ktorej sa ľudia dopúšťajú, je podľa mňa odmietnutie nezištnej lásky v akejkoľvek forme. V umení poskytovať nezištnú lásku je ukryté celé tajomstvo.

 

Čo si vo svojom živote najviac ceníte?

Najviac vo svojom živote si cením dar života samého, a to vo forme čistej lásky. To je pre človeka najväčší dar. Všetko okrem vibrácií lásky sa raz pominie. Frekvencie lásky sú však večné. Nikto ich nikdy nestvoril a nikdy ani nezaniknú. Oni proste existujú tu a teraz – a večne plynú.

 

Ak by ste mali ľuďom zvestovať len jednu myšlienku alebo im dať jednu dobrú radu, čo by to bolo?

Bola by som rada, keby si ľudia uvedomili, že najvyššie náboženstvo a zároveň najvyšší zákon je nezištná láska. Ona totiž na nikom nezáleží, ani nikomu nepodlieha. Rozdáva sa zadarmo, nezištne, čaká, kým si ju ľudia všimnú. Pokojne leží na ceste a nechá do seba kopať. Jej hlavým poslaním je milovať nezištne každého rovnakým metrom. Som hrdá na to, že môžem byť služobníkom a otrokom práve takéhoto druhu lásky.