Reiki – Dar liečivých rúk

Piatok, apríl 24, 2015 0 No tags Permalink 1

Kocianova 2Mária Kocianová – Traditional Reiki Master, Independent Teacher of Reiki

Som žiačkou KUN ISTVÁNA, jedného z najuznávanejších MAJSTROV UČITEĽOV REIKI v Európe a aj vo svete. Jeho prvým žiakom zo Slovenska bol pán Dr. Ladislav Hodek. Učenie, do ktorého nás oboch zasvätil KUN István, budem zodpovedne a s láskou šíriť ďalej podľa tradícií, ako ho učil učiteľ všetkých učiteľov, Dr. MIKAO USUI.

Zároveň som hrdá na to, že do tajov filipínskeho liečiteľstva I. a II. stupňa ma zasvätil práve Ladislav Hodek, ktorý bol vynikajúcim učiteľom.

Línia Majstrov: Dr Mikao Usui – Dr Chujiro Hayashi – Hawayo Takata – Barbara Weber Ray – Maureen OˇToole – Kate Nani – Paula Horan – István Kun – Mária Kocianová

Súčasný život na našej zemeguli potrebuje naliehavo liečivú energiu. Sme svedkami veľkého množstva prírodných katastrof ale aj katastrof zapríčinených zlyhaním ľudského faktora. Priveľa ľudí je duševne, duchovne a telesne chorých, pesimistických, skľúčených a deštruktívnych. Liečivú energiu potrebujeme pre denný spoločenský život, pre zaobchádzanie samých so sebou, pre styk s prírodou, pre výchovu a vzdelanie.

Reiki je takýto liečebný prameň, je takouto veľmi potrebnou láskou a svetlom v temnote sŕdc a inštitúcií. Každý deň prosí mnoho ľudí o túto silu, posielajú svoje dobré myšlienky na pomoc prírode a pre zachovanie našej planéty.

Reiki je prastaré umenie liečiť, ktoré bolo znovuobjavené v Japonsku v 19. storočí vďaka Dr. Mikao USUI-mu, kresťanskému mníchovi.

O tradícii Reiki sa zmieňujú 2500 rokov staré sanskrtské sútry. REIKI je japonské slovo a znamená “univerzálna životná energia”.

Priestor okolo nás – Univerzum – je naplnený nekonečnou a nevyčerpateľnou energiou. Je to pôvodná univerzálna a tvorivá sila, prameň energie, prúdi v koncentrovanej forme plnej sily cez ruky sprostredkovateľa Reiki. Je potrebné len zasvätenie, iniciácia, naladenie a prenesenie sily počas seminára k tomuto úkonu splnomocneného Majstra Reiki. Pre každého je absolvovanie kurzu a získanie iniciácie, zasvätenia, ľahké, aj pre deti, lebo nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti.

Reiki je stará terapeutická metóda prikladania rúk, ktorá pomáha zharmonizovať fyzické telo človeka a zároveň napĺňa nervovú sústavu dostatočným množstvom energie. Vo východných krajinách sa používa už niekoľko tisícročí.

Podstatou je naučiť sa pochopiť energetický systém fyzického tela a vďaka tomu pochopiť súvislosti medzi fyzickým telom, energetickými telami a energetickými centrami, dokázať nastoliť stav celkového ozdravenia organizmu, stav kľudu, uvoľnenia a dobrého pocitu zo života.

Reiki otvára možnosť prežiť svoj život bez stresu, s nadhľadom, učí riešiť problémy každodenného života pokojne. Práca s energiou reiki je práca so životodarnou liečivou energiou, silou, ktorá za každých okolností pomáha všetkým živým bytostiam, ochraňuje ich a udržuje v dobrej kondícii.

Pretože je univerzálnou silou, patrí všetkým, ktorí sú pripravení získať “dar liečivých rúk”.

REIKI – znamená “univerzálna životná energia”, je to cesta lásky a harmónie, možnosť pomáhať sebe aj iným, je to harmónia tela a ducha. REI – univerzálna, KI – energia, kresťania ju nazývajú “svetlom”, Číňania “chi”, Hindovia “prána”, je známa ako “mana”, “bioenergia”, “bioplazma” aj ako “kozmická energia”.

V Usuiho učení Reiki sa liečivá energia odovzdáva spontánne prikladaním rúk na vlastné telo alebo na iný organizmus. Sila odovzdávanej energie sa riadi potrebou príjemcu. Reiki prechádza a pôsobí cez každý materiál oblečenia, cez sádrový obväz, bandáže, kov. Ten kto lieči, vedie univerzálnu životnú energiu ďalej ako “kanál”, nezbavuje sa žiadnej svojej osobnej sily, naopak, súčasne sa posilňuje a obohacuje o energiu. Odovzdávaním Reiki sú prebudené aj vlastné liečivé sily.

Reiki je bez vierovyznania a nie je v rozpore so žiadnym náboženstvom ani meditačnými praktikami.

Reiki doplňuje medicínske ošetrovanie, masáže, masáže reflexných plôch na nohách, lymfatické drenáže, psychoterapiu. Reiki pôsobí všade tam, kde sa dotýkame rukami, pretože “ruky Reiki” vyžarujú na každom mieste a v každej dobe liečivú energiu. Preto je Reiki obzvlášť nápomocná všetkým, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeutov, lekárov, zdravotných sestier, liečiteľov, masérov, zahŕňa aj ošetrujúci zdravotnícky personál, kozmetičky, kaderníkov a všetkých, ktorí prichádzajú do bezprostredného kontaktu vo svojej profesii s inými osobami, zvieratami, ale aj s rastlinami. Reiki privádza telo a myseľ do harmónie, pôsobí na všetkých rovinách: telesnej, duchovnej, emocionálnej a duševnej. Reiki podporuje samoliečenie, posilňuje telo aj dušu, uvoľňuje blokády, harmonizuje centrá sily – čakry.

Vďaka Reiki zažiješ osobnostný rast, skvalitníš svoj život

Túžba po dobrom telesnom a duševnom zdraví, túžba po spokojnosti a vyrovnanosti je dnes čoraz aktuálnejšia a naliehavejšia. Vplyvom každodenného zhonu a stresu pociťujeme často únavu, bolesti hlavy, vyčerpanosť. Riešenie hľadáme v ďalšej šálke kávy, v povzbudzujúcich alebo upokojujúcich liekoch. Zabúdame na prirodzenú možnosť zotavenia, ktorá sa využíva od počiatku sveta s veľkým úspechom.

Dýchanie je našou súčasťou a keď dýchame správne, cítime sa lepšie nielen fyziky, ale uvedomíme si harmóniu – spojenie tela a našej energie vo forme citov a emócií, myšlienok a postojov. Keď budeme pokojne, pomaly a zhlboka dýchať, sami si tým vytvoríme predpoklady pre dlhší, zdravší, šťastnejší a tvorivejší život.

Vo vzduchu, ktorý dýchame, je obsiahnutá životná sila, dodávajúca energiu. Táto tajomná životná sila vstupuje do nás s prvým váhavým nadýchnutím a opustí nás s posledným výdychom. Robíme veľmi málo pre to, aby sme využili túto prvotnú životnú silu, ktorá prúdi našim telom.

V dôsledku psychického napätia a fyzickej pohodlnosti, ktoré sú sprievodnými javmi dnešného spôsobu života, mnohí z nás dýchajú povrchovo.

Pri povrchovom dýchaní využívame najviac desať percent kapacity našich pľúc. Pri nedostatočnom zásobení mozgu kyslíkom čoskoro pocítime vyčerpanosť, únavu. Ak chceme zlepšiť svoje dýchanie, pri každom nádychu je potrebné vdychovať do pľúc čo najviac vzduchu. Základom pre hlboký nádych je dokonalý výdych. Cieľom nádychu je naplniť každý pľúcny mechúrik čo najväčším množstvom vzduchu. Čím hlbšie sa nadychujeme, tým viac zlepšujeme kapacitu pľúc a tiež okysličujeme krv. Vo fáze nádychu prúdi do organizmu vitálna životná energia. Môžeme precvičovať hlboké dýchanie pri ktorejkoľvek pohybovej aktivite – pri behu, plávaní, bicyklovaní, ale aj pri riešení problémov a prekonávaní psychickej záťaže – strachu, obáv, stresu, zlosti. Po čase zistíme, že vedomé hlboké dýchanie sa stane prirodzenou súčasťou nášho každodenného života.

Na ceste k zdraviu a vnútornej harmónii potrebujeme vedieť o sebe čo najviac. Filozofia východných kultúr nám ponúka zaujímajú a inšpirujúcu cestu k sebapoznaniu. Základom tejto filozofie je, že celá príroda, teda aj človek, je ovládaná zákonitosťami vesmíru.

Tisícročiami overené liečebné a relaxačné metódy z východu – z Indie, Číny, Japonska – vychádzajú z toho, že človek nie je len fyzické telo, ale súčasťou každej ľudskej bytosti je životná energia – zložitá energetická sústava štyroch energetických polí, bez ktorej by fyzické telo nemohlo existovať. Každý živý organizmus vyžaruje energiu. Poznáme ju pod názvom AURA. Vyjadruje stav tela, mysle i duše.

Energetická sústava štyroch energetických polí AURY

Éterické pole – je červenkastej farby, predstavuje energetického dvojníka fyzického tela. Jeho úlohou je zásobovať energiou fyzické telo, starať sa o životnú rovnováhu v telesných bunkách. Všetko čo existuje, žiari. Éterické telo žiari nielen cez čakry, ale hlavne cez póry.

Lúče éterického tela presahujú asi o 3-5 cm fyzické telo a vytvárajú okolo neho istý druh ochranného plášťa. Čerpajú energiu z astrálneho okolia človeka a poskytujú potrebnú energiu všetkým orgánom. V éterickom poli sa prejavujú ochorenia skôr ako na fyzickom tele, možno ich rozpoznať a liečiť už na tejto úrovni. Bioenergetici sprostredkúvajú liečivé energie práve cez tieto póry.

Emocionálne pole – astrálne telo – je nositeľom našich citov, emócií a charakterových vlastností. Najviac ovplyvňuje náš pohľad na život a životné situácie. Môžu tu byť uložené pozitívne emócie lásky, oddanosti a radosti, ale aj všetky neuvoľnené emócie, vedomé aj nevedomé obavy, zloba, pocity osamelosti, odmietania, nedostatok sebadôvery.

Nižšie emócie sa preťahujú aurou ako tmavé mraky na oblohe. Tvorivosť a duchovná aktivita zväčšujú a rozjasňujú auru.

Všetko, čo s človekom citovo súvisí, je vyžarované formou energie z astrálneho tela do oválnej aury duše a to čiastočne cez póry, ale predovšetkým centrami energie, napríklad prúdi cez čakry dlaní do aury – poznajú to citlivé osoby pri stisku ruky s druhou osobou.

Mentálne pole – je nositeľom našich myšlienok, predstáv, racionálnych a intuitívnych poznatkov. Tu vznikajú naše myšlienky týkajúce sa zdravia, blahobytu a významu všetkého, čo sa okolo nás deje. A naše zdravie, šťastie, spokojnosť, úspešnosť a celkový pohľad na život závisia od toho, či sú naše myšlienky pozitívne, alebo negatívne.

Svetlé myšlienky povzbudia náš vývoj, temné myšlienky vývoj brzdia. Keď sa u ľudí rozumové a intuitívne myslenie zblížia, pocíti to človek ako impulz ku konaniu, čím sa priblíži k svojim cieľom. Mnohokrát sa myslením prejavuje rôzne vyvinuté vedomie. To sú okamžiky, keď sme týraní pochybnosťami, pretože vnútorne vnímame rozumové vnímanie, a aj rôzne vedomia duše. Nevrlosť, neistota a neschopnosť jednať sú následkom práve tohto. Keď počúvame pozorne svoj vnútorný hlas a presadíme svoje vyššie vedomie, tak naše vedomie vytvára naše jednanie.

Čisté myšlienkové energie na mentálnej úrovni žiaria do nášho vedomia duše a spôsobujú, že sme stále schopnejší sa povzniesť nad sebectvo, závisť, nevraživosť, a vyžarovať zo seba lásku.

Duchovné polekauzálne, spirituálne telo – nám umožňuje poznať zdroj a cieľ nášho bytia a pochopiť skutočný zmysel nášho života. Je to neobmedzená vedomosť “Ja viem”. Ak sa otvoríme jeho vibráciám, náš život získa celkom novú kvalitu. Náš život bude vyjadrením múdrosti, sily, blaženosti a lásky.

Tvorivosť a duchovná aktivita zväčšujú auru. Čím viac sa vyvíja vedomie človeka, tým jasnejšie a priehľadnejšie žiaria farby aury.

 

Čakry

Čakry sú energetické centrá, prostredníctvom ktorých telo energiu prijíma a vyžaruje. Každá z čakier má svoje vlastnosti, schopnosti, a spojitosť s naším fyzickým vnímaním, ale aj s našou dušou. Tak ako slovo reiki, aj   slovo čakra má svoj preklad. Zo sankrstu, čo je staroindický spisovný jazyk, sa význam tohto slova prekladá ako točiaci sa kotúč.

Je sedem základných čakier a každá z nich ovplyvňuje iné vnútorné orgány, vrátane psychiky. Najdôležitejšie vedľajšie čakry sa nachádzajú na dlaniach, ramenách, lakťoch, kolenách a oboch chodidlách.

Naša energetická sústava je neustále napojená na nevyčerpateľný zdroj vitálnej životnej energie pomocou dýchania, stravovania, pohybu. Prijímaná energia prúdi energetickými kanálikmi, ktoré sú navzájom poprepájané, križujú sa a pretínajú v dôležitých uzloch nazývaných LOTOSOVÉ KVETY alebo ČAKRY. Čakry sú miestami, kde je prúdenie energie najintenzívnejšie.

Na ľudskom tele nie je miesta, ktoré by nebolo citlivým orgánom na príjem, premenu a odovzdávanie energie. Najdôležitejších sedem čakier sa nachádza pozdĺž zvislej osi tela v strede jeho prednej strany

Spája lotosové kvety – čakry, s najdôležitejším kanálom energie, ktorý stúpa od kostrče cez vnútrajšok chrbtice až na temeno hlavy. Pokiaľ sú čakry v rovnováhe a vykonávajú svoju funkciu tak ako majú, človek je zdravý, plný energie, lásky, chuti do života a je v pohode. Ak sú v nerovnováhe, následkom je disharmónia v celom tele. Vtedy začneme pociťovať rôzne ťažkosti, nervozitu, nedostatok energie, strach,  bolesť, únavu. Ak ich odblokujeme a zharmonizujeme, problémy akoby zázrakom, zmiznú.

V dnešnom svete je naozaj ťažko udržať si  harmóniu a pohodu. Preto je dôležité robiť rôzne cvičenia, meditácie a iné harmonizačné aktivity na udržanie celkovej harmónie tela. Fyzických cvičení na udržanie čakier v rovnováhe je mnoho, napríklad Päť Tibeťanov, chi-kung, tai-chi, jóga a iné.

Reiki môžeme veľmi dobre aplikovať aj pri práci so zvieratami, rastlinami a minerálmi.

ZDRAVIE, CHOROBY

Zdravie máme len jedno, nemá množné číslo, chorôb je neprimerane veľa. Choroba prepukne, keď telo a duša nie sú v harmónii. Veľa ľudí je chorých, pretože im chýba láska a ľudská blízkosť. V neposlednom rade je tu potrebné povedať aj to, že nikdy nemôžeme pomôcť niekomu, kto o to nestojí. Pri liečení zdravotných problémov je odporúčaná dávka sedení 10 x, a to tak, že prvé štyri dni za sebou každý deň, potom každý druhý deň, kým neabsolvuje 10 sedení. Potom je prestávka 21 dní, aby telo zužitkovalo energie, ktoré dostalo.

Nezabúdajme, že Reiki pracuje pre dobro prijímateľa, Reiki nie je možné zneužiť, harmonizuje, to znamená, že nikdy nepracuje opačne. Reiki dávajúci nie je nikdy unavený, Reiki prijímajúci nemusí v Reiki veriť.

REIKI umožňuje:

– pomáha odbúravať každodenný stres

– podporuje sebadôveru a sebarozvoj

– podporuje hlboké uvoľnenie

– aktivuje samoliečebné procesy v tele

– podporuje spirituálny rast

– podporuje intuíciu

– dopĺňa životnú energiu

– pomáha detoxikovať telo

– účinkuje na úrovni príčin chorôb

– podporuje prirodzený vzťah rodičov a detí

– zlepšuje vzťahy a kvalitu života

Ako sa naučíme REIKI?

Podľa USUI-ho tradičného systému sa Reiki vyučuje v troch stupňoch, tretí je rozdelený na dve časti: A a B:

  1. stupeň

– má štyri naladenia – zvýšenie vibračnej frekvencie tela

– je to aktivovanie, otvorenie a stabilizovanie toku energie cez “vnútorný kanál”, ktorý má v sebe každý na príjem univerzálnej životnej energie

– tento kanál zostáva po celý život už otvorený

– odovzdávanie energie sa odohráva bez toho, aby človek stratil svoju vlastnú energiu

– 1. stupeň vás naučí ako používať Reiki na sebe, kompletný postup liečenia druhých

– v stručnosti sa zoznámite s dejinami reiki

– obdržíte potrebné materiály a certifikát o absolvovaní kurzu

  1. stupeň

– má tri naladenia

– tok energie sa zosilní

– práca so symbolmi

– možnosť pracovať na emočnej a mentálnej úrovni

– možnosť prenášať energiu na diaľku

– po 1. stupni odstup cca 6 týždňov až 3 mesiace

– obdržíte potrebné materiály a certifikát o absolvovaní kurzu

  1. A stupeň – majstrovský

– má 3 naladenia

– práca s majstrovským symbolom a jeho mantrou

– vlastný duševný rast

– naučíte sa ďalšie techniky práce

– hľadanie vlastnej životnej úlohy

– po 2. stupni odstup najmenej cca 6 a viac mesiacov

– obdržíte potrebné materiály a certifikát o absolvovaní kurzu

  1. B stupeň – majster – učiteľ

– otváranie energetických kanálov druhým

– odovzdanie celého učenia podľa tradície a základov Dr. Mikao USUI

– niesť plne zodpovednosť za všetky dôsledky, ktorých príčiny sme si sami vytvorili

– obdržíte potrebné materiály a certifikát o absolvovaní kurzu.

Upozornenie:

Na záver je potrebné upozorniť všetkých záujemcov o kurzy REIKI SHIKI RYOHO – tradičného učenia podľa Dr. Mikao Usui-ho, že aj na Slovensku sa objavili falošní učitelia bez oprávnenia učiť. Aby ste si boli istý, že ste si našli správneho učiteľa, ktorý má všetky náležitosti, pozrite si jeho certifikát, pýtajte sa na jeho učiteľa. Toto upozornenie je potrebné kvôli tomu, aby sa zachovala čistota a kvalita celého systému, ktorý môže učiť len učiteľ, ktorý získal certifikát od žijúceho majstra učiteľa. Aj na Slovensku je dostatok kvalitných učiteľov, ktorí disponujú takýmto oprávnením. Pri hľadaní správneho učiteľa, vnímajte veľmi pozorne svoj inštinkt, svoje pocity, počúvajte svoj múdry vnútorný hlas, svoje srdce. Vtedy sa rozhodnete určite správne.

Je mi veľkou cťou, že aj ja týmto spôsobom môžem plniť prianie Dr. Mikao Usui-ho, ktorý si želal šírenie tohoto učenia do celého sveta, želal si, aby toto učenie poznalo čo najviac ľudí, aby čo najviac ľudí malo plnohodnotný a kvalitný život.

Prajem vám krásne zážitky s láskyplnou tradičnou liečivou energiou REIKI.

www.amaryspa.com