Staurolit

Streda, apríl 5, 2017 0 No tags Permalink 0
vám prinesie šťastie i pokoj...

StaurolitNájsť svoje šťastie, čo už môže byť lepšie? Pri jeho hľadaní vám môže výrazne pomôcť staurolit.

Tento kameň mnohí ľudia využívajú ako amulet, ktorý im toto šťastie má priniesť. Ale nie je to len o šťastí. Staurolit prináša pokoj, odbúrava z vás stres, zaháňa strach a tlmí úzkosť. Vnáša do myšlienok pokoru a dokáže zohrať významnú úlohu pri meditáciách. Spája vás s prírodou, prastarými silami, s energiou dreva. Je ochranou proti zlým duchom, spomaľuje čas a starnutie. Staurolit môže iniciovať zmeny, podnecuje túžbu prehodnotiť svoj život a formovať ho do tvaru, aký vám vyhovuje...

Rovnováha

Štvrtok, január 12, 2017 0 No tags Permalink 0
 

1200 ... vnáša do nášho bytia radosť a šťastie. Rovnováha. Taká krehká, že občas stačí, aby sme len prudšie vydýchli, a je preč. Je pre nás veľmi dôležitá, dokonca je pre naše životy nevyhnutná. Krehulinká hranica medzi dobrom a zlom. Radosťou a smútkom. Naplnením a stratou. Tenulinká hranica Rovnováhy sa občas zachveje pod náporom našich skutkov či slov, a my vtedy tíško veríme, a snáď sa i modlíme, aby sa nevychýlila na nesprávnu stranu ...

Vstupujeme, priatelia moji, no Nového Roka. A som presvedčená o tom, že ste si na konci toho starého roka dali mnohé predsavzatia...

Kamenné čaro

Štvrtok, október 13, 2016 0 No tags Permalink 0
 

kameneMožno ste netušili, aké mali dôležité miesto nerasty, ktoré nás obklopujú, v magických, vešteckých, liečebných úkonoch a v iných oblastiach tradičnej duchovnej kultúry. Drahé kamene sú napokon aj v súčasnosti populárnou témou, avšak poďme preskúmať, ako sa symbolika týchto neživých elementov odrazila vo zvykoch a správaní ľudí v uplynulých dobách. Mnohé z prvkov pôvodných predstáv ovplyvňujú totiž aj dnešné vnímanie prírodnín a nahliadnutie do ich štruktúry nám umožní lepšie pochopiť význam niektorých zvykov a poučiť sa zároveň zo skúseností overených generáciami.

Z kameňov vytesané modly (tzv...

Úcta

Pondelok, október 10, 2016 0 No tags Permalink 0

ucta... mizne z našich životov, vytráca sa nenápadne, bez slovka rozlúčenia, výčitky, či slzy. Márne ju hľadáme v známych gestách tých, ktorých milujeme, márne sa snažíme nájsť ju v pohľadoch okoloidúcich, s ktorými sa naše cesty skrížia. Úcta, táto nežná dáma zahalená v zlatistých šatách, nemá miesto medzi závisťou a zlobou. A my si vo svojej namyslenosti často vôbec neuvedomujeme, že ak sa Úcta z našich životov stratí navždy, že zároveň s tým stratíme aj my samých seba ...

Veru tak je to, priatelia moji drahí, ak raz stratíme seba samých, cesta späť už nejestvuje...