Čarovné jednorožce

Piatok, august 12, 2016 0 No tags Permalink 4

V súčasnej populárnej kultúre hrajú okrem iných motívov často prím aj jednorožce - bájne zvieratá vizuálne blízke koňom s charakteristickým rohom uprostred čela. Takýto je obraz, ktorý sa nám s nimi všeobecne spája. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, odkiaľ pochádzajú prvé zmienky o podobných bytostiach a akým vývojom prešli predstavy o nich? Nasledujúci text sa pokúsi na tieto otázky zodpovedať a priblížiť jednorožce ako dôležitý prvok v mozaike európskych i mimoeurópskych legiend rôznych časových období.

Jednorožec sa v predstavách ľudí vyskytoval od antiky až do novoveku ako symbol cudnosti, čistoty a blaha. Spomína ho už v 1. stor. n. l. Plinius Starší vo svojom encyklopedickom diele Naturalis historia ako zviera s telom koňa, nohami slona, chvostom diviaka, hlavou jeleňa s mohutným rohom vyrastajúcim zo stredu čela a namiereným priamo dopredu, zviera, ktoré je veľmi divé a nedá sa chytiť...

Magická symbolika Slnka a Mesiaca

Štvrtok, jún 2, 2016 0 No tags Permalink 3

Jún je mesiac, ktorý slnovratovým prelomom vo svojej druhej polovici oficiálne odštartuje leto v podobe dlhých dní a jasných nocí voňajúcich po lesných plodoch a bazových kvetoch. Na konanie a myslenie našich predkov však aktivita hlavných nebeských telies - Slnka a Mesiaca - vplývala oddávna a prejavovala sa v mnohých oblastiach ich života v priebehu celého roka. Roľnícka práca, ktorá im prinášala obživu, bola totiž prirodzene regulovaná východmi a západmi slnka, jednotlivými fázami lunárneho cyklu, celkovo cyklom štyroch ročných období, čo viedlo ľudí k pozorovaniu nebeských telies vo vzťahu k bytiu a prírode. V aktuálnom čísle Magickej ženy si preto priblížime solárnu a lunárnu symboliku v súvislosti s tradičnými kalendárnymi a rodinnými obyčajmi a ich význam v procese vývoja poverových predstáv...

Magická noc ohňov a čarodejníc

Streda, apríl 27, 2016 0 No tags Permalink 1

V nastávajúcom mesiaci sa dočkáme dátumu, ktorý so sebou prinesie mágiou priam nasiaknutú noc, považovanú po stáročia za čas, kedy čarovné predmety a bytosti opúšťajú hranice svojho utajeného sveta a pripomenú smrteľníkom svoju existenciu.

Noc z 30. apríla na 1. mája pôvodne patrila starogermánskemu sviatku príchodu jari a označuje sa aj ako Valpurgina noc, Beltan alebo filipojakubská noc. V najrozšírenejších poverových predstavách sa počas tejto noci strigy a ďalšie magické bytosti stretávali na sabate (výraz sabat pochádza zo starej francúzštiny a v spojení s čarodejníctvom sa objavil približne v 14. storočí), počas ktorého lietali na metle po okolí a škodili ľuďom, dobytku a vyrastajúcej úrode, často aj v zvieracej podobe. Všeobecne známy motív čarodejnice odkazuje ďalej na používanie zázračných mastí, umožňujúcich lietanie na metle zhotovenej obvykle z jaseňového dreva a brezových prútikov...

Mágia liečenia

Streda, január 13, 2016 0 No tags Permalink 0

V zimnom období vo svojom okolí často pozorujeme zvýšený výskyt chorôb, ktoré sa snažia zdolať našu imunitu. V súčasnosti stačí v prípade zdravotných ťažkostí iba zájsť k lekárovi a problém je vyriešený do pár hodín, maximálne dní, avšak nie vždy tu takáto možnosť bola. Kedysi kroky týkajúce sa liečebných postupov, často rozhodujúce, určovali ľudia na základe poznatkov zhromaždených tradíciou, alebo na základe rád tých, ktorí boli vzhľadom na svoje skúsenosti alebo zvláštne schopnosti v spoločnosti uznávaní a vyhľadávaní. Poďme si ich teda a aj niektoré z ich receptov predstaviť.

Pod pojmom liečenie si predstavíme praktické postupy a úkony zamerané na obnovenie zdravia človeka a zvierat, ktorých výber vychádzal v minulosti z predstáv o príčine ochorenia...