sex podľa znamenia

9. novembra 2021
Obrázok od Darkmoon_Art z Pixabay 

ŽENA KOZOROŽEC

Žena Kozorožec prejavuje určitú rezervovanosť k otázkam sexuality, čo vysvetľuje jej plachosť v správaní. Tieto prejavy môžu byť ešte výraznejšie v prípade, že ženu nikto neviedol a dostatočne nevtiahol do sveta sexuality. V súčasnom svete, kedy sexualita prestáva byť pre väčšinu z nás tabu, žena Kozorožec pociťuje zábrany a pochybnosti o sebe samej. Ale aj napriek týmto okolnostiam má žena Kozorožec vyvinutý dostatočný sexuálny temperament. Práve to ju stavia do nepríjemnej opozície medzi sexualitou a jej vnútorným presvedčením. Môže sa cítiť previnilo, alebo má tendenciu považovať sexualitu ako niečo ponižujúce. V každom prípade sa vo všeobecnosti žena Kozorožec len veľmi pomaly prispôsobuje sexuálnej aktivite a na viac nenachádza v nej ani potešenie. Potrebuje čas na určité prispôsobenie a získanie pocitu určitej spoluviny s partnerom na to aby jej libido dostalo voľný priechod. Akákoľvek nevhodná poznámka, náznak perverznosti či brutality, akýkoľvek nedostatok taktu či láskavosti môžu spôsobiť odmietnutie dokonca až absolútnu sexuálnu chladnosť či abstinenciu.

MUŽ KOZOROŽEC

V sexuálnej oblasti ako aj v mnohých ďalších má muž v znamení Kozorožca plaché až rezervované prejavy. Je skôr málo obratný a chýba mu sebadôvera. Napriek tomu má silne vyvinuté libido, ktoré čaká na svoju príležitosť prejaviť sa v celej svojej sile. Z toho vyplývajú jeho časté pocity viny, ktoré prežíva a len s ťažkosťou ich vie prekonať. Ak Kozorožec už raz svoju ostýchavosť prekonal, nič viac ho nezastaví. V prítomnosti pozornej a chápavej partnerky sa rýchlo dostane zo stavu nečinnosti do stavu výbuchov energie. Tento muž sa miluje bez toho, aby povedal čo i len slovko. Avšak chýbajúce komplimenty či povzbudenia dokáže svojej partnerke vynahradiť spaľujúcim pohľadom, ohnivými bozkami či horúčkovitými dotykmi. So svojou partnerkou je najradšej sám. Neznáša preľudnené miesta, v ktorých sa jeden lepí na druhého. Uprednostňuje súkromie, v ktorom si s partnerkou v prepletených telách doprajú nežné dotyky a sladké opojenie. Potom náhle, bez varovania, sa v ňom prebudí obrovský príval energie a ukáže aj svoju nespútanú mužnosť.