Zdravie a krása

Zbavte deti stresu z návratu do školy

5. septembra 2022
Obrázok od svklimkin z Pixabay 

Koniec letných prázdnin a návrat do školy dá poriadne zabrať nielen dospelým, ale aj deťom. Česť výnimkám, ale určite si aj vy sami spomeniete na to, ako sa vám v detstve s príchodom septembra miestami podvedome zvieral žalúdok… A to sme ako deti väčšinou ani nemali internet a už rozhodne nie vševediaci EduPage a školských projektov vyše hlavy. Nie je preto nič zlé na tom, ak deti pociťujú zo začiatku nového školského roka obavy. S vašou pomocou sa však ich stres môže zmeniť na radosť z nového vzrušujúceho obdobia!

  

Domov, sladký domov

Práve rodičia majú moc vytvoriť doma prostredie a pohodu, ktorá deťom zmierni ich stres. Kým dospelí dokážu svoje emócie spracovať, deti z nich môžu zostať zaskočené a uzatvoriť sa s nimi do svojho vnútra. Všímajte si preto, či sa s koncom letných prázdnin nezmenilo ich správanie a nálada, ktoré by prezrádzali známky smútku alebo úzkosti. Opýtajte sa ich, čo ich trápi a ako im môžete pomôcť. Nesnažte sa z nich však dostať vyznanie nasilu. Dajte im najavo, že ste tu vždy pre ne a keď to tak budú cítiť môžu sa na vás kedykoľvek a s čímkoľvek obrátiť. Kým sa tak stane, dbajte na to, aby u vás doma vládla harmónia a atmosféra dôvery, aby vedeli, že sa vám môžu bez obáv a hanby zdôveriť s tým, čo prežívajú a opýtať sa slobodne na čokoľvek, čo ich zaujíma. Je v poriadku, ak potrebujú nahromadený stres odbúrať plačom alebo krikom. Je však dôležité im vysvetliť, prečo to tak je a že je to úplne prirodzené. V žiadnom prípade ich za podobné prejavy netreba napomínať alebo karhať.

 

Rozhovory

Kľúčom k zdravej rodinnej komunikácii je úprimný a pokojný rozhovor bez ovzdušia vyšetrovania. Na to je ideálnym časom napríklad spoločné jedlo, či už raňajky, obed alebo večera bez pozerania televízie alebo výlet, kde sa deti uvoľnia a vďaka tomu aj viac otvoria. Informujte ich o možných príčinách vzniku stresu a možnostiach jeho riešenia. Je dokázané, že čím viac má človek pocit, že má danú situáciu pod kontrolou, tým lepšie dokáže zvládať stres. Starším deťom určite vysvetlite, že návykové látky, ako alkohol alebo drogy, rovnako ako ani iné náhradné riešenia, problémy neriešia a ani neznižujú stres.

 

Dostatok spánku

Dostatočný spánok je pre deti nesmierne dôležitý. Deti vo veku 5 až 11 rokov by mali spať 9 až 11 hodín, staršie od 8,5 do 9,5 hodiny. Nenechajte ich preto koncom prázdnin ani po začiatku školského roka zbytočne ponocovať. Či už náhla zmena spánkového režimu po návrate do školy, alebo pretrvávajúca únava z pokračujúceho neskorého zaspávania by boli ďalším stresujúcim faktorom. Ráno by vstávali nevyspatí a počas dňa by čelili únave, ktorú by sprevádzala zvýšená precitlivenosť na vonkajšie podnety.

 

Obmedzte čas online

Nenechajte deti, aby „viseli“ na sociálnych sieťach alebo pred televíznou obrazovkou neobmedzene. Odporúčaná hodina pre mladšie deti a dve hodiny pre staršie je postačujúca. Okrem času majte pod kontrolou aj to, čo na internete alebo v televízii sledujú. Práve médiá majú veľký vplyv nielen na psychiku detí, ale aj dospelých, s ktorou sa vedia neraz poriadne „zahrať“. Naopak, podporujte u detí čo najviac ich fyzickú aktivitu, ktorá dokázateľne pomáha znižovať stres.

 

Aktivity verzus povinnosti

Na letných prázdninách je pre deti úžasné to, že im prinášajú veľa času a pocitu slobody na aktivity od výmyslu sveta a odbúravajú akékoľvek školské povinnosti. Preto môžu prirodzene pociťovať strach a stres z toho, že nástupom do školy o tieto pozitívne zážitky prídu. Vysvetlite im, že to tak nemusí byť a že sa môžu aj naďalej venovať tomu, čo ich baví, len je potrebné rozumne zladiť povinnosti a radosti. Tým ich zároveň budete viesť k zodpovednosti za svoj „time management“, čo ich aj do života naučí, že zábava prichádza až po práci, ale že potom chutí oveľa viac.

 

Rozvrh s mierou

Každé dieťa je individuálne, čo znamená, že každé aj znesie rôznu záťaž školských povinností a ďalších aktivít. Rodičia častokrát s dobrým úmyslom zostavia svojim deťom rozvrh tak, že ledva stíhajú dobehnúť z jedného miesta na druhé. A ak ich, navyše, rodičia na aktivity odprevádzajú, sú z toho vyčerpané nielen deti, ale aj rodičia, ktorí na ne následne prenášajú svoju nervozitu. Preto sa snažte naplánovať poobedné aktivity tak, aby si ich deti mohli vychutnať (a vy s nimi) a aby im zároveň zostal počas dňa aj osobný voľný čas pre seba a na to, na čo budú mať práve v danom momente chuť. Jednotlivé kurzy alebo krúžky preto pridávajte postupe a sledujte, či je to pre vaše dieťa ešte stále v poriadku a či nie je unavené a pod stresom. Cieľom by naozaj nemalo byť, aby deti večer odpadli zničené do postele a pomaly už v detstve čelili syndrómu vyhorenia.

 

Realistické očakávania

Prehnané očakávania zo strany rodičov a neustály pocit možného zlyhania je pre deti veľkým tlakom. Neustála potreba „vyhovieť“ – v škole i doma, je záťažou, ktorá môže priniesť mnohé pocity úzkosti. Preto u detí budujte pocit zodpovednosti, ale netlačte neustále na ich výkon. Nemajte ani zvýšené nároky, ale naopak uchovajte si realistické očakávania. Každý rodič by mal objektívne posúdiť schopnosti a nadanie svojho dieťaťa. Vyberajte podľa toho aj oblasť školských i mimoškolských záujmov. Podporujte dieťa v tom, v čom je dobré. To mu pomôže zvýšiť pocit istoty a sebadôvery.  

 

Sebaprijatie

Deti by nemali nadobudnúť pocit, že si musia lásku, náklonnosť či sympatie doma alebo v škole zaslúžiť svojím výkonom. Zaslúžia si ju tým, akí sú – svojím dobrým správaním, svojou jedinečnou osobnosťou a charakterom. Nie všetko sa vždy musí podariť, dôležité je, ako sa s pocitmi zlyhania naučia vďaka vám vysporiadať. Nenechajte ich preto, aby si mysleli, že svoju ľudskú hodnotu musia neustále dokazovať a že je závislá iba od ich dobrých známok alebo excelentných výkonov. Vysvetlite im, že sa učia pre seba a aj ostatné aktivity by mali robiť predovšetkým pre seba samých – preto, že ich to baví a napĺňa – a nie pre ostatných. Za zlú známku, či iné „zlyhania“ ich preto určite netrestajte, mohlo by tým utrpieť  ich sebavedomie. Namiesto toho ich motivujte k tomu, aby na sebe pracovali a zlepšovali sa, ale aby mali radi samých seba a uvedomovali si svoju hodnotu, aj keď im niečo nevyjde. Naučte ich, že ak sa niečo nepodarí, svet sa točiť neprestane a ani vy ich neprestanete mať radi. Prijať neúspech, aj napriek úsiliu a nestratiť pritom motiváciu pre nich bude dôležitá súčasť života a zdravého sebavedomia aj do budúcna.


Sloboda a zodpovednosť

Prejavte svojim deťom dôveru a najmä tie staršie nechajte čiastočne rozhodovať o svojom živote – vo výbere aktivít, oblečenia či spoločne tráveného voľného času. Posilníte tak ich sebadôveru i pocit zodpovednosti za seba samých a za nakladanie so svojimi možnosťami a časom. Navyše, ak sa im neskôr niečo nebude páčiť, nebudú môcť všetko zvaliť na rodičov.

 

Školou sa život nekončí

Najdôležitejšie je deťom vysvetliť, že koniec letných prázdnin nie je koniec sveta. Ide o zmenu, ktorá síce môže byť náročná, ale ktorá zároveň môže priniesť veľa dobrého – veľa nových zážitkov, priateľstiev, skúseností a poznatkov. Takže s prvým školským zvonením, sa život nekončí, ale naopak začína!

ZunaS