Ezoterika

Palmové listy

10. novembra 2022

Počuli ste už o Palmových listoch? Takto sa nazývajú staré posvätné písomnosti vzniknuté vďaka zápisom starých majstrov, ktorí získali informácie v nich uvedené z nebeskej kroniky zvanej Akáša. Nie je to veštenie, „predčítač“ iba číta to, čo bolo napísané už pred niekoľkými tisíckami rokov na pomoc ľuďom, aby boli šťastní a úspešní. Zaujala vás táto téma? Porozprávame sa o nej s naším hosťom, ktorým je ZOLTÁN GÁBOR LUKÁCS z Budapešti. Vyše osem rokov sa zaoberá štúdiom, tlmočením a sprostredkovávaním čítania Palmových listov. Je autorom knihy „Tvoj osud – PALMOVÉ LISTY – správa z budúcnosti“, vďaka ktorej sa čitatelia dozvedia veľa zaujímavých informácií nazbieraných pri autorových stretnutiach s indickými guruami, pri návštevách posvätných miest a chrámov v Indii skrývajúcich tisícročné tajomstvá.

 

 Autor v úvode knihy prezrádza svoje vyznanie:

Ešte stále nechápem nepochopiteľné, ale už vidím oveľa jasnejšie, čo je to, čo nechápem.

Budem navždy vďačný Bohu za milosť, úlohu a poslanie, ktoré som dostal.

 

Svoju prednášku často začína nasledujúcimi slovami:

Kedy naposledy si sa sám seba spýtal, či smer, ktorým v živote kráčaš, je ten správny? Premýšľal si niekedy nad tým, aké životné rozhodnutia by si robil a ako, keby si mal nejakú príručku, tzv. manuál? Dostal si sa na životnú križovatku a potreboval by si užitočné rady ako ďalej? Nie si sám. Je vás veľa, ktorí sa takto pýtajú. V prvom rade si uvedom, že si dôležitý. Uver tomu, že si naozaj dôležitá osoba. Život každého z nás má svoj cieľ. V Indii od pradávnych čias žili vážení učenci – múdri majstri, ktorí mysleli aj na teba. Svoj čas, silu a energiu venovali zlepšeniu životov ľudí a vďaka tomu vznikli rukopisy napísané na palmových listoch.

 

Prečo písali na palmové listy?

Pred niekoľkými tisícročiami, keď tieto texty zaznamenávali, ešte papier nebol známy, nuž sa namiesto papiera používali listy zo zvláštnych stromov. Po odseknutí sa najprv usušili, potom na listy s rozmermi 6 cm x 40 cm indickí mudrci vyryli osudy ľudí z celého sveta, nielen tých, čo žili v Indii. Aby listy vydržali čo najdlhšie, konzervovali ich špeciálnym lakom, ktorý obsahoval aj popol. Nakoniec ich poskladali do zväzkov a tie uložili v špeciálnych posvätných knižniciach v indických chrámoch, napríklad v Čidambaram.

 

Čo sú Palmové listy?

Sú to vlastne správy z minulosti o našej budúcnosti, doručené v prítomnosti. Môžeme z nich vyčítať náš životný plán, ktorý sme si predsavzali splniť pred príchodom na tento svet, je to náhľad do budúcnosti, „dohoda s Bohom“.

 

Kde ich môžeme nájsť a aký je ich obsah?

V Južnej Indii sa v posvätných tajných knižniciach dodnes uchováva viac ako sto miliónov takýchto rukopisov. Každý z listov obsahuje akúsi „predpoveď“, čiže cestu konkrétneho človeka a to od momentu, kedy požiada o nájdenie svojho listu, až do posledného obdobia života, presný dátum smrti sa však nedozvieme. Táto predpoveď je rozdelená na dvoj- až trojročné časové úseky. Dozvieme sa, čo môžeme očakávať v rôznych oblastiach nášho života v rozličných obdobiach, aké možnosti a príležitosti nastanú, ako sa môžeme vysporiadať s jednotlivými situáciami, aké je naše poslanie a pod. V Palmových listoch sú zápisy nielen o vzťahoch, rodine, deťoch, kariére, zdraví, financiách, ale aj o našom duchovnom živote a karme. V jednotlivých listoch sú napísané najdôležitejšie informácie o rozličných lekciách na ceste naším životom.

 

Kto písal Palmové listy a prečo?

Palmové listy napísali svätí muži, ktorí sa nazývajú „maharishi“ – Maharišiovia. „Rishi“ znamená svätý muž (majster) a „maha“ znamená „najväčší zo všetkých“. Títo mudrci, učitelia žili väčšinou v Tamilnáde – to je štát na juhovýchode Indického polostrova. Listy sú písané v starotamilčine, preto sú pri ich čítaní potrební aj tlmočníci.  

Existuje viacero teórií o vzniku Palmových listov a o tom, podľa čoho rozhodovali, komu rukopis napíšu. Ako po ich napísaní vedeli, že títo ľudia raz pocítia volanie svojho listu a začnú ho hľadať? Išli za majstrom a požiadali ho o vedenie do budúceho života, kde sa stretnú s mnohými záležitosťami, ktoré bude treba vyriešiť.

Všetci občas cítime, že náš „ruksak“ je pre nás príliš ťažký, najmä pre ženy. Vnímanie a preciťovanie všetkých tých jemných energií a videnie sveta z rôznych uhlov pohľadu môže dosť skomplikovať prechádzanie životnými skúškami. Z mojich skúseností však môžem povedať, že ženy sú schopné lepšie prijať a použiť informácie z Palmového listu. Vedia meditovať, modliť sa, relaxovať, pomáhať a robiť dobré skutky, lebo sú citlivé a viac otvorené spiritualite. A zväčša práve ony sú zdrojom pozitívnej sily v rodinách, či iných komunitách.

 

Má každý človek svoj Palmový list?

Nie, nemá. Podľa Maharišiho učenia si nehľadáme my svoj Palmový list, ale on si hľadá nás. V mnohých listoch je napísané, kedy si ho záujemca môže prečítať, no ak nie je pripravený informácie z listu pochopiť a prijať, list sa nenájde.

Vieš, čo som za tie roky skúmania o tradícii čítania z Palmových listov zistil? Do Indie som kvôli prieskumu a objavovaniu rukopisov cestoval zatiaľ trikrát. Počas týchto zaujímavých ciest som absolvoval ako účastník, prekladateľ a organizátor tisícky predčítaní listov a môžem povedať, že ženy sú skutočne magickým fenoménom. Podľa štatistík takmer 85 % listov bolo napísaných práve pre ženy. Veď vo väčšine prípadov sú to práve ženy, ktoré držia rodinu pokope a snažia sa o jej súdržnosť. V Indii som počul mnohokrát, že matka je v podstate ako Boh. Dala nám život v hmotnom svete. Nosila nás v sebe, kde sa vďaka jej sile a snahe vyvinulo naše fyzické telo. Potom nám pripravovala jedlo a vychovávala nás až do dospelosti.

 

Čo treba urobiť pri objednávaní čítania a ako to potom prebieha?

Na registráciu je potrebný odtlačok palca, u žien ľavého a u mužov pravého. Existuje obrovské množstvo druhov, ktoré sú rozdelené do 108 hlavných typov odtlačkov palca, čo po zaradení nášho odtlačku umožní rýchlejšie nájsť ten správny Palmový list. Keď sa do Indie pošle spolu s odtlačkom palca aj dátum narodenia, ešte viac to urýchli hľadanie vo zväzkoch uložených v knižniciach, ktoré sa nachádzajú v chrámoch na rôznych miestach Indie.

Predčítanie začína identifikáciou, aby sa potvrdila správnosť uvedených údajov. Odpovedá sa iba slovami „áno“ a „nie“, kým sa nenájde ten správny list. Až potom, po malej príprave, nasleduje čítanie listu. Text je rozdelený na kapitoly (kandamy) zamerané na rôzne oblasti života. Na záver čítania sa každý dozvie tzv. púdže – sú to modlitby, mantry a rôzne charitatívne úlohy na očistu karmy a odstránenie blokov. Obsah listu naznačí správny smer, ale je len a len na našom rozhodnutí, akou cestou budeme kráčať ďalej. Pomocou Palmových listov spoznáme svoju úlohu, aby sme sa po jej splnení dostali tam, kam sme sa vybrali. Palmový list môžeme vnímať ako návod alebo „Boží odkaz“. 

 

Ako si Ty vnímal predčítanie svojho Palmového listu?

Predčítanie zanechalo vo mne výnimočnú spomienku na celý život. Bol to úžasný zážitok. Teraz už viem, že kráčam po správnej ceste. Našiel som odvahu vykročiť, aby som zrealizoval svoju životnú úlohu, ktorú mi odhalili práve Palmové listy.

Myslím, že podobný zážitok z čítania svojho Palmového listu si mala aj Ty.

 

Máš pravdu, Zoli. Je až prekvapujúce, čo všetko je tam napísané a ako to ovplyvnilo môj život. Pochopila som, prečo sa mi dejú určité veci a ako môžem naplniť svoje poslanie.

Možno to zaujíma aj čitateľky časopisu Magická žena, nuž, kde sa u nás nachádzajú centrá Palmových listov a aká je ich úloha?

V našich centrách na Slovensku v Bratislave a v Maďarsku v Budapešti a Székesfehérvári pomáhame ľuďom, ktorí sú pripravení robiť pozitívne zmeny s cieľom mať lepší a šťastnejší život. Väčšina týchto ľudí sú dámy, ktoré majú vážne problémy v rodinnom živote. Niektoré z nich zažili veľké traumy. Je ohromujúce dozvedať sa, koľko žien zasiahli rôzne ťažké životné situácie, ktoré naštrbili ich ženstvo a česť. Často sú to aj ťažkosti spojené s otehotnením, tehotenstvom, potratmi a úmrtím detí.

Pochopiť náš osud a dokázať ho kontrolovať je veľmi dôležité. Lenže dvere príležitostí musíme dokázať otvoriť sami a tiež vojsť do nich vlastnou vôľou. Zároveň môžeme všetci požiadať o pomoc pri týchto rozhodnutiach a tiež môžeme použiť rôzne „nástroje“ v závislosti od našich osobných skúseností. To je u každého z nás individuálne, hoci emócie ako smútok, či radosť, sú prežívané rovnako v každom kúte sveta. Tiché vedenie, akýsi „manuál“ k nášmu osobnému životu, môže byť v takýchto chvíľach dobrou pomocou. A práve takýmto pomocníkom sú Palmové listy, vďaka ktorým sa dozvieme, čo môžeme v najbližšom období očakávať, ako vyriešime rôzne situácie a ako prekonáme prekážky. Pretože aj žena, ktorá sa usmieva, môže so sebou nosiť bremeno, o ktorom zväčša ani netušíme.

 

Čím sa líšia naše krajiny od Indie?

Poviem teraz zopár zaujímavostí o kultúrnych rozdieloch medzi našimi krajinami a Indiou. Cestovanie po Južnej Indii mi umožnilo úžasný pohľad do sveta indických žien. Ženy sú v Indii považované za veľmi dôležité. Samozrejme, zovšeobecňovanie nie je práve najlepšie, lebo toto tvrdenie neplatí úplne všade. Ale môžem povedať ako tieto rozdiely vnímam ja z vlastných skúseností počas cestovania a z toho, čo som sa dozvedel z rozprávania so stovkami indických ľudí, ktorých som stretol.

 

Aké postavenie prináleží indickým ženám?

V Južnej Indii, konkrétne v oblasti Tamilnádu, ženy rešpektujú a veľmi si ich vážia. Rodiny sa snažia mladé slečny vydať za toho najideálnejšieho partnera. V minulosti sa často organizovali dohodnuté sobáše, no dnes je tomu inak. Sobáš z lásky je stále viac a viac podporovaný.

 

Prebieha v Indii obdobie pred svadbou podobne ako u nás?

Myslím, že sa to dosť líši. V rámci pomoci pri výbere správneho partnera zúčastnení často žiadajú o predčítanie svojho Palmového listu alebo o astrologickú analýzu vzťahu. Po niekoľkých mesiacoch zorganizujú veľkú rodinnú udalosť, kde sa niekedy zíde až päťsto ľudí a stretnutie trvá aj niekoľko dní. Cieľom je zistiť, či má spoločná budúcnosť partnerov a ich rodín pozitívne vyhliadky. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, snažia sa o nich komunikovať a samozrejme, pokúšajú sa ich odstrániť. Po nájdení a odsúhlasení ideálneho partnera budúci manželia dostávajú od svojich rodín dary vo forme zlata na ľahší začiatok spoločného života. Organizovanie svadby môže trvať aj jeden rok, pričom väčšina výdavkov pripadá rodine dievčaťa. Na svadbe sa obyčajne zíde veľké množstvo ľudí, v závislosti od statusu rodiny. Svadba trvá niekoľko dní, ba niekedy až celý týždeň. Počas svadby sa zbierajú dary od všetkých hostí. Neskôr, keď žena otehotnie, celá rodina oslavuje a prispieva manželom darmi ešte pred príchodom bábätka na svet. Tehotnej žene pomáhajú a ochraňujú ju počas celého tehotenstva. Keď sa dieťa narodí, rodina dostáva ďalšie finančné dary, aby mala dostatok prostriedkov na výchovu nového člena rodiny.

 

A ako si v Indii prejavujú lásku?

Zaujímavé je, že kráčajúc po Indii neuvidíte dvojice držiace sa za ruky. Existuje medzi nimi tichý rešpekt. Intimitu, nežné slová a objatia si medzi sebou prejavujú len doma. Na prvý pohľad to môže vyzerať, že sú si vzdialení, opak je však pravdou. Rešpektujú sa a majú sa radi. Muži veria, že ženy a matky sú bohyne, ktoré nám dali život a starajú sa o nás.

 

Ako vnímaš ženy v Indii, Maďarsku a na Slovensku?

Podľa mojich skúseností, pocity a emócie majú ženy všade na svete rovnaké. Avšak, ich priority sa mierne líšia. Nikdy by som si nedovolil to zovšeobecňovať, môžem len povedať niečo o svojich skúsenostiach, ktoré som získal počas čítaní Palmových listov. Povedal by som, že ženy z rôznych kultúr prechádzajú rozdielnymi životnými situáciami. Veľa vašich slovenských žien rieši manželské problémy súvisiace napríklad s alkoholom, ktorý je svojou negatívnou stránkou príčinou ťažkostí v mnohých slovenských rodinách. Videl som veľa mladých, len niečo vyše dvadsaťročných, rozvedených žien s dvoma deťmi, ktoré hľadali novú životnú cestu. U nás v Maďarsku často stretávam mladé dámy s finančnými dlhmi. Kariérne príležitosti, dobrý plat a zaobstaranie si vlastného bývania sa tu zdá byť cieľom priam nedosiahnuteľným. Toto je v Indii úplne inak. S podporou širokej rodiny je mladej dvojici umožnené začať spoločný život na pevných základoch. Tvrdo pracujú, aby prežili a aj napriek ekonomickým problémom dokážu nájsť cestu smerom ku šťastiu. Dokonca žena s jedným párom topánok, či jediným sárí, sa na vás usmieva a nachádza dôvody na radosť.

 

Asi nie je jednoduché porovnávať životy ľudí u nás a v Indii…

Myslím si, že je veľmi ťažké porovnávať rozdielne kultúry. Veď aj cibuľa má veľa vrstiev, ktoré zvonka nevidíme. Každá krajina má iné korene a váži si iné hodnoty. Vždy existuje dôvod, prečo sú veci také, aké sú, preto hodnotiť ich nemusí byť vždy ten najsprávnejší postoj. A nech sa nám deje čokoľvek, mali by sme sa na to pozerať len ako na istú situáciu, nie ako na problém. Situácia sa dá vždy zvládnuť. To je to, čo ja vnímam ako potrebné si uvedomiť vo všetkých kultúrach. Mali by sme sa snažiť vždy kráčať po takej ceste, ktorá nás privedie k šťastnému životu, radosti a harmónii.

 

A čo si predstavuješ pod pojmom „magická žena“?

Magické je podľa mňa to, ako ženy dokážu tvoriť život. Porodiť dieťa, vychovať ho. Jednoducho, dokážu mať veľa vecí pod kontrolou. Bolo pre mňa dojímavé počuť ako moja vyše osemdesiatročná prababka oslovila môjho dedka „chlapček môj“. Môj dedko bol poručík na dôchodku, každý sa ho bál. No pre jeho mamu navždy ostal jej malým synom. Toto je niečo, čomu hovorím „mágia“. Dokázať milovať po celý život.

 

Ďakujem za rozhovor a prajem Ti veľa krásnych a úspešných dní.

Napísala: Mgr. Elenn Waltersteinová
Moje poďakovanie za preklad patrí Beátke Malinovej.