Ezoterika

Keď je duša mimo tela

28. októbra 2020
Obrázok od Stefan Keller z Pixabay 

Astrálne cestovanie

Telo a duch jedno sú… alebo môže duch človeka opustiť počas života jeho telo? V astrálnom cestovaní to ide. Pracuje s predstavou astrálneho tela, ktoré môže opustiť fyzickú schránku človeka, slobodne lietať a potom sa opäť do tela vrátiť. Astrálne cestovanie patrí medzi takzvané mimotelové zážitky, čiže udalosti, keď má človek pocit, že sa ocitol mimo svojho tela. Mimotelové zážitky sa môžu objaviť v určitých hraničných situáciách. Napríklad, keď je človek tesne na rozhraní medzi životom a smrťou, pri náročných psychických či fyzických podmienkach. Takéto zážitky sa dajú navodiť pri lucídnom sne, teda takom, pri ktorom si uvedomujete, že snívate. Môžu sa objaviť aj pri rôznych druhoch halucinácií.

Pri astrálnom cestovaní ide o vedomú a cielenú snahu dostať sa do stavu, v ktorej vaše astrálne telo (môžete ho nazvať i dušou) sa oddelí od tela a môže slobodne putovať po miestach, kde sa vaše fyzické telo nenachádza. Postupne sa vaša duša ako keby odlepila od tela, chvíľu sa nad ním vznáša a potom dostanete krídla na to, aby mohla ísť kdekoľvek. V tomto momente ako keby prestali platiť prírodné zákony v podobe, akej ich poznáme – môžete sa ocitnúť hocikde, môžete sa vrátiť do minulosti, pozrieť sa do budúcnosti, hovoriť s ľuďmi, ktorí tu už nie sú, lebo zomreli, a s tými, ktorí tu ešte nie sú, pretože sa ešte nenarodili. Dokážete sa stretnúť s inými bytosťami, ale byť aj niečím ako anjelom strážnym pre ľudí, ktorých máte radi. Astrálni cestovatelia popisujú tieto zážitky ako neuveriteľné, zažívajú pocity, ktoré sa nedajú ničím popísať.

Astrálne cestovanie je hra s vašou mysľou. To má svoje riziká, aj keď skúsení astrálni cestovatelia uvádzajú, že nie je čoho sa báť. V podstate sa každý človek môže dostať do stavu OBE (OBE = out of body experience, mimotelová skúsenosť) a odtiaľto je už len kúsok k tomu, aby sa jeho duša rozletela do sveta. So svojím fyzickým telom je to astrálne prepojené akýmsi pomyselným vláknom, ktoré ako niť v bludisku dokáže obidve telá opätovne spojiť. Je však otázka, do akých svetov sa dostanete, koho tam stretnete, aký odtlačok to na vás zanechá.

Do stavu OBE sa dá dostať viacerými spôsobmi (podrobnosti nebudeme uvádzať, pretože tých metód je veľa a záujemca o túto problematiku si môže niektoré návody nájsť na internete) – v podstate sa dá povedať, že rôzne techniky meditácie nás môžu dostať až pred bránu, za ktorou sa dostávate k tajomstvu astrálneho cestovania. Základom je zabezpečiť si pokoj, odstrániť všetko, čo vás môže vyrušovať, ľahnúť si do miestnosti, kde je príjemná teplota a prítmie. V prvej fáze sa to podobá na relaxáciu, pri ktorej je dôležité správne dýchanie a postupné uvoľnenie sa. Snažte sa z hlavy vypudiť všetky myšlienky, to, čo vás trápi, aj to, čo vo vás vzbudzuje emócie, sústreďte sa na to, aby ste sa absolútne uvoľnili. Uvedomte si, že to bude z vašej strany cesta plná pokusov (a omylov). Mnohí sa nikdy nedostanú ďalej ako k relaxačnému cvičeniu, ale ani to nie je na zahodenie. To, že astrálne cestovať môže prakticky každý, neznamená, že to každý zvládne. Niektorí nemajú dostatok trpezlivosti, iní zase majú strach, ďalší nebudú mať dostatok šikovnosti.

Kto vytrvá a nájde správny spôsob, dostane sa do momentu, keď sa astrálne telo oddelí od fyzického. Je to moment, ktorý sa nedá prehliadnuť, môže však byť šokujúci. Zrazu zistíte, že sa pozeráte na niekoho ležiaceho – a že ste to vy. Ani cesta naspäť nemusí byť jednoduchá, niektorí ľudia zažili nepríjemné pocity, strach.

Ak sa chcete venovať astrálnemu cestovaniu, tak si najskôr preštudujte všetky zdroje o ňom, na internete ich nie je málo. Ak môžete urobiť prvé kroky s niekým skúseným, je to len vaše plus. Ak sa do toho chcete pustiť bez cudzej pomoci, tak s pokojnou a uvoľnenou mysľou bez strachu. Ak dosiahnete pokoj v duši, tak aj prechod medzi materiálnym a duchovným bude pokojný a vy môžete zažiť niečo neopísateľné bez nepríjemných sprievodných javov.

Tak šťastnú cestu.

Archív 2016: (mp)