Explore

znamenia

Ezoterika

Kamenné čaro

20. októbra 2020

Možno ste netušili, aké mali dôležité miesto nerasty, ktoré nás obklopujú, v magických, vešteckých, liečebných úkonoch a v iných oblastiach tradičnej duchovnej kultúry. Drahé kamene sú napokon aj v súčasnosti populárnou témou, avšak poďme preskúmať, ako sa symbolika týchto neživých elementov odrazila vo zvykoch a správaní ľudí v uplynulých dobách. Mnohé z prvkov pôvodných predstáv ovplyvňujú totiž aj dnešné vnímanie prírodnín a nahliadnutie do ich štruktúry nám umožní…