Zdravie a krása

Nezabúdajte na zákony prírody

5. mája 2021

Človek je obklopený prírodou, je jej súčasťou. Napriek tomu na to často zabúda. Namiesto toho, aby žil v súlade s prírodou, bojuje proti nej a tým zároveň bojuje aj proti sebe. Čím viac sa vzďaľuje prírode, tým viac problémov si vytvára. Jiří Cingroš, ktorý napísal knihu Sám sobě doktorem, v nej uviedol sedem zákonov prírody, ktoré treba rešpektovať. Kniha, ktorá sa zaoberá liečiteľstvom, hoci Jiří Cingroš tvrdí, že nie je ani liečiteľ, ani lekár, nabáda vrátiť sa ku koreňom – k prírode. Prečítajte si jeho predstavu o siedmich prírodných zákonoch (krátené).

  1. Zákon teploty

Ľudský život môže existovať iba medzi dvomi teplotnými intervalmi. Ľudia, ktorí sa teplo obliekajú a doma sa ešte vyhrievajú pri ústrednom kúrení, zužujú toto teplotné rozpätie. Ľudia, ktorí sa pravidelne otužujú a využívajú veľký teplotný rozsah, sú energeticky bohatší a zdravší. Strava, ktorá bola tepelne spracovaná, stráca hlavné energetické vlastnosti. Naopak, potraviny, ktoré sme nevarili alebo nepiekli, si zachovali energiu a sú živé. Ľudia, ktorí v dostatočnej miere jedia surovú stravu, sú väčšinou zdraví, majú dobrú náladu a silné nervy. Tí, čo dávajú prednosť tepelne spracovaným jedlám a naviac nedodržujú zásady oddelenej stravy, majú hrubé črevo preplnené závalmi nestrávenej potravy. To potom nie je schopné vytvoriť optimálny teplotný režim pre životne dôležité orgány v brušnej dutine.

  1. Zákon vzduchu

Bey kyslíka nie je života a dýchanie je jednou z najdôležitejších funkcií nášho tela. Spája nás s morom energie. Bez hlbokého dýchania neodstránime z krvi kysličník uhličitý a nevytvoríme tak v tele podmienky pre optimálny priebeh všetkých životne dôležitých pochodov. Správne hlboké dýchanie riadi a ovplyvňuje hladinu kysličníka uhličitého, ktorý riadi činnosť mozgových centier regulujúcich dýchanie, krvný obeh, látkovú výmenu, zrak, psychiku a podobne. Preto je také dôležité dodržiavať správne dýchanie. Dychové cvičenia a voľné metódy hlbokého dýchania umožňujú normalizovať tento proces tak, aby zodpovedal zákonu vzduchu.

  1. Zákon vody

Život na Zemi je bez vody nemožný. Sedemdesiat percent našej váhy tvorí voda. Na udržanie správneho zloženia krvi potrebujeme hlavne vodu obsiahnutú v ovocí zelenine a iných živých potravinách, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu. Ak majú procesy v organizme prebiehať podľa genetického programu, musíme stravu a vylučovanie kalov a škodlivín organizovať tak, aby odpadových látok zostávalo v tele čo najmenej, krv sa ľahko čistila v pečeni a bola schopná odovzdávať našim tkanivám potrebné množstvo kyslíka. Aby bolo jedlo dokonale strávené a dodalo do krvi potrebné množstvo živín, je potrebné odstrániť z krvi škodlivé látky a ich druhotné formy ako je bilirubín, prebytočný cholesterol alebo soli, usadzujúce sa v kĺboch. Čistá krv je v súlade so zákonom vody a zaručuje človeku pevné zdravie.

  1. Zákon slnka

Ľudský organizmus je nemysliteľný bez slnka. Slnečné lúče oživujú vzduch, vodu a zem a my sme všetci zrodení zo slnečnej energie. Potraviny sú tiež plody slnka. Deväťdesiat percent našich informácií získavame zrakom, teda príjmom odrazených slnečných lúčov. Všetky biologické procesy v tele prebiehajú v súlade s biorytmami slnečného času. Znalosť týchto kozmických biorytmov a život v súlade s biorytmami slnečného času znamená optimálne využitie možností nášho organizmu. Ak slnko vychádza o piatej alebo o siedmej a my ležíme v posteli do deviatej a večer, keď slnko zapadá o 21. hodine, ponocujeme do dvoch – troch hodín do rána, potom len ťažko môžeme očakávať, že budeme zdraví. Za neusporiadaný život v rozpore so slnečnými biorytmami platíme zdravím a často aj životom. Štruktúra surovej rastlinnej stravy je nositeľom fotochemickej energie pochádzajúcej zo slnka. Varením a mletím potravín ničíme túto štruktúru a tým aj energiu, ktorú prináša. Slnko je energia, slnko je život.

  1. Zákon činnosti

K zdraviu patrí činnosť. Pohyb je jednou z podstát života, je to funkcia, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Bez neho nasleduje smrť. Nie náhodou dlhovekí ľudia sú veľmi agilní, pracujú veľa a s chuťou. Naša krajina je opradená mocnými prúdmi magnetických siločiar. Človek ako malý rotor, biologický kryštál, pretína pri svojom pohybe tieto siločiary. V jeho tele sa indukuje elektrina. Tá sa kondenzuje a využíva podľa potreby buniek. Účinnosť elektrickej indukcie u bežcov závisí na vnútornej čistote ich tela. Čím menej je v organizme škodlivín, tým menšie sú straty energie pri prekonávaní odporu vo vnútri tela. Takže bežci alebo rýchli chodci, cyklisti či plavci, tenisti a iní rekreační športovci, nezabudnite, že svojimi nohami potvrdzujete zákon činnosti.

  1. Zákon rozumu

Stupeň dokonalosti človeka závisí od stupňa rozvoja jeho mozgu. Rozum je zdrojom vedomostí, sily, harmónie a dokonalosti. Je dokázané, že vedomou mozgovou činnosťou možno vyvolal kladné aj záporné telesné zmeny. Ľudský mozog je veľká endokrinná žľaza produkujúca asi päťsto (!) hormónov. To, ako sme duševne naladení, aké príkazy vydávame, má obrovský význam pre vznik a liečenie chorôb. Často, aby sme sa vyhli nepríjemným stresom doma či v práci, vydávame aj najmenšie zlyhanie organizmu za chorobu a ideme ihneď k lekárovi. Žiadame péenku a lieky. Psychicky sa naladíme na maródovanie a vyžadujeme od okolia pozornosť. Ak to robíme často, okolie nám prestáva veriť a nazýva nás simulantmi. To by nebolo to najhoršie. Naša choroba po určitom čase prepukne (sami sme si ju vsugerovali) a stáva sa chronickou. Dostávame sa do pasce, ktorú sme si nastražili. Ak človek naozaj ochorie, musí sa správne psychologicky naladiť. Musí liečiť svoje telo a nie chorobu. Vďaka mobilizácii rezerv našej psychiky sa môžeme vyhnúť mnohým chorobám, aj tzv nevyliečiteľným.

  1. Zákon harmónie

Svet, vrátane človeka v ňom, existuje iba na základe harmónie medzi súčasťami vesmíru a prírody. Tie organizmy, ktoré z tejto harmónie nejako vybočujú, sú odsúdené na zánik. Tak vyhynuli dinosaury, tak vyhynieme aj my, ak budeme naďalej ničiť prírodu a konať v rozpore s jej zákonmi. Ozónovou dierou nás spáli slnko alebo nás príroda vyhubí ako škodcu pomocou epidémie typu AIDS či inou morovou ranou. Inak sa človek úspešne ničí sám jedlom, nadmerným pitím alkoholu, drogami a stresmi. Milióny ľudí nielenže nežijú v súlade s prírodnými zákonmi, ale žijú aj v rozpore sami so sebou.

Sedem uvedených zákonov v sebe zahŕňa základné požiadavky života. Musíme sa nimi riadiť, inak sa naša existencia na tejto planéte skončí. Aj jednoduché organizmy či zvieratá sa nimi riadia, iba človek ich vo svojej pýche neustále prekračuje. Chce to len viac pokory a budeme zdraví i šťastní, dodáva Jiří Cingroš.

Archív: apríl 2014/ (mk)